درباره موسسه خیریه عترت فاطمی

مهمترین هدف در امر دستگیری و کمک به افراد نیازمند، بازگرداندن کرامت و توان مندی به آنان و ایجاد یک واحد خانوادگی آبرومند و مستقل است. مؤسسه عترت فاطمی با هدف تکریم و توانمند سازی فرزندان یتیم و خانواده های مکرم سادات در تیر ماه ۱۳۷۹ با تلاش گروهی از خیرین و محبین خاندان عصمت و طهارت، رسالت خود را آغاز کرد و پس از تلاش وفعالیت پیگیر و دلسوزانه در ظل توجهات صاحب این بیت در سال ۱۳۸۱ موفق به کسب مجوز رسمی فعالیت از دایره صدور پروانه مؤسسات غیر انتفاعی وزارت کشور شد و اساسنامه آن به ثبت رسید.

موسسه خیریه عترت فاطمی ، سازمانی است غیر دولتی و غیر انتفاعی  با هدف ارائه خدمات مادی و معنوی به سادات در چارچوب اصول اسلامی و انسانی با استفاده از کلیه ظرفیتها. ما برآنیم تا با  پایبندی به ارزشهای اسلامی و حفظ کرامت انسانی در جهت انجام مسئولیت اجتماعی خود و رسیدن به آرمان بلند موسسه که همانا تعالی مادی و معنوی سادات در سطح بین الملل است، به طور بی وقفه کوشا باشیم.

سرعت عمل و سهولت انجام امور به همراه صداقت و تعهد افراد مجموعه ما را در ارتقای سطح اعتماد عمومی در میان نیکوکاران یاری خواهد کرد و شفافیت عملکرد و قانون مداری مهمترین ارزش پیشنهادی موسسه به خیرین و حامیان خواهد بود.

با توجه به ارادت همیشگی مردم و نیکوکاران خدا دوست به اهل بیت پیامبر از یک سو و اهتمام آنان در امداد و دستگیری به عنوان فریضه ای انسانی و دینی از سوی دیگر، مؤسسه عترت فاطمی با پشتوانه اعتماد خیرین محترم اقدام به گسترش و بسط فعالیت خود در ارائه خدمت به فرزندان یتیم از خانواده سادات کرده است که تا کنون دستاوردهای بسیار ارزنده ای در این راه حاصل شده است. برنامه مصوب هیئت مدیره در رفع مشکلات معیشتی سادات معزز و اهتمام در امر تهیه مسکن و بازگردانیدن استقلال به واحد خانواده ها شاهدی بر نیت جدی متولیان این مجموعه در ریشه کن کردن فقر در میان خانواده های محترم تحت پوشش است. قطعاً، بذل توجه و راهنمایی های شما سروران موجب دلگرمی و ارتقای کیفیت خدمات این مجموعه در مسیر رضای حق تعالی خواهد بود.