انفاق

انفاق ،ثواب و کمک به نیازمندان در قرآن
  • 25 خرداد 1399

انفاق ،ثواب و کمک به نیازمندان در قرآن

انفاق از منظر قرآن: از جمله اعمالی است که خداوند بسیار بر آن تاکید کرده است. انفاق در قرآن چگونه بیان شده است و انفاق از نظر قرآن چه شرایطی دارد؟ به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عترت فاطمی؛ بعضی از مردم زمانی که صاحب مال و مکنت می شوند از ...

سخاوت و جود  از منظر قرآن کریم و بررسی احادیث و روایات
  • 7 اردیبهشت 1399

سخاوت و جود از منظر قرآن کریم و بررسی احادیث و روایات

جود و سخاوت از منظر قرآن کریم: این دو واژه که در مقابل‏« بخل ‏» است، غالبا در یک معنى استعمال می‏شود،. ولى گاه ‏از بعضى کلمات استفاده میشود که ‏«جود» مرحله بالاتر از « سخاوت ‏» است.، زیرا در تعریف ‏«جود» گفته‏ اند: « بخشش بدون درخواست است. ...